icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til udhus, Bogensevej 39, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til udhus på ejendommen matr. nr. 4o, Bukkerup By, Søllested, beliggende Bogensevej 39, 5620 Glamsbjerg.

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 21. juni 2023 – Klagefrist udløber den 19. juli 2023.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger