icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til opførelse af orangeri - Skallebjergvej 17, 5683 Haarby

Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af orangeri på ejendommen matr. nr. 6f, Akkerup By, Haarby, beliggende Skallebjergvej 17, 5683 Haarby.
 
Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.
 
Offentliggjort den 20. april 2020 – Klagefrist udløber den 18. maj 2020.
 
Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.
 
Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger