icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til opførelse af garage, Å Strandvej 6, 5610 Assens

Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af garage på ejendommen matr. nr. 13a, Saltofte By, Kærum, beliggende Å Strandvej 6, 5610 Assens.

Du kan hele tilladelsen

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 26. april 2021

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger