icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til opførelse af et biogasanlæg

Karlemosevej 3 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af et biogasanlæg på matr.nr 7a Flemløse By, Flemløse beliggende ved Karlemosevej 3 5620 Glamsbjerg.

Du kan se hele afgørelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 14. februar 2018 

Afgørelse efter VVM-bekendtgørelsen

Assens Kommune har truffet afgørelse om, at biogasanlæg på matr.nr. 7a Flemløse By, Flemløse ikke er VVM pligtig(vurdering af virkningen på miljøet).

Du kan se afgørelsen her

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: