icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus, Skårupvej 18, 5683 Haarby

Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus på ejendommen matr. nr. 7a, Skårup By, Dreslette, beliggende Skårupvej 18, 5683 Haarby.

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 26. maj 2023 – Klagefrist udløber den 23. juni 2023.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger