icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til opførelse af en pavillon, Verninge

Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af en pavillon på matr.nr 14 d Langsted By, Verninge
Offentliggjort den 21 oktober. Klagefristen udløber den 18. november 2021

Du kan se landzonetilladelsen her

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger