icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til opførelse af carport med udhus, Blangstrupvej 49, 5610 Assens

Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af carport med udhus på ejendommen matr. nr. 19a, Blangstrup By, Turup, beliggende Blangstrupvej 49, 5610 Assens.

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 21. juni 2023 – Klagefrist udløber den 19. juli 2023.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger