icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til opførelse af 2 skure, Grøftebjergvej 27, 5492 Vissenbjerg

Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af 2 skure på ejendommen matr. nr. 10k, Koelbjerg By, Vissenbjerg, beliggende Grøftebjergvej 27, 5492 Vissenbjerg.

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 16. december 2021 – Klagefrist udløber den 13. januar 2022.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger