icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til midlertidig opstilling af beboelsespavillon, Ravnholmvej 40, 5492 Vissenbjerg

Assens Kommune giver landzonetilladelse til midlertidig opstilling af beboelsespavillon på ejendommen matr. nr. 28a, Skalbjerg By, Vissenbjerg, beliggende Ravnholmvej 40, 5492 Vissenbjerg.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 2. november 2021 – Klagefrist udløber den 30. november 2021.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger