icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til hævning af terræn og afskærmningsvold

Assens Kommune giver landzonetilladelse til hævning af terræn og afskærmningsvold ved ejendommene Langgade 68, 5620 Glamsbjerg og Springenbjergvej 9, 5620 Glamsbjerg.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 30. maj 2022 – Klagefrist udløber den 27. juni 2022.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger