icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til fortsat benyttelse af areal til ridebaner

Rybergsvej 12, 5631 Ebberup

Assens Kommune giver landzonetilladelse til fortsat benyttelse af areal til ridebaner på matr. nr. 23a, Sønderby By, Sønderby, beliggende Rybergsvej 12, 5631 Ebberup.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 5. februar 2018 

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: