icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til etablering af sø - matr. nr. 1a, Tobo Gde.

beliggende Tobovej 99, 5690 Tommerup

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 1a, Tobo Gde., Brylle, beliggende Tobovej 99, 5690 Tommerup.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 19. december 2017

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: