icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til etablering af parkeringsplads, Brahesborgvej 502 (Lundagervej 25, 5610 Assens)

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af parkeringsplads på ejendommen matr. nr. 8b, Lundager By, Gamtofte, beliggende Brahesborgvej 502 (Lundagervej 25, 5610 Assens).

Du kan se hele afgørelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 29. juni 2021– Klagefrist udløber den 27. juli 2021.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger