icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til etablering af minivådområde, Turupvej 500, 5610 Assens

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af minivådområde på ejendommen matr. 10k Turup By, Turup, beliggende Turupvej 500, 5610 Assens.

Offentliggjort den 20. august 2021, klagefristen udløber den 17. september 2021

Du kan se landzonetilladelsen her

Du kan se ansøgningen her

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger