icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til etablering af minivådområde, Jesgyden 11 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af minivådområde på ejendommen matr. nr25d Ørsted By, Ørsted beliggende Jesgyden 11 5620 Glamsbjerg
Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 29. juni 2021, klagefristen udløber den 27. juli 2021

Du kan se landzonetilladelsen her

Du kan se ansøgningen her

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger