icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til etablering af minivådområde, Frøbjergvej 30, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af minivådområde på ejendommen matr. 18l Ørsted By, Ørsted, beliggende Frøbjergvej 30, 5620 Glamsbjerg

Offentliggjort den 30. august 2021, klagefristen udløber den 27. september 2021

Du kan se landzonetilladelsen her

Du kan se ansøgningen her

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger