icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til ændret anvendelse - Skovvangsvej 47A, 5610 Assens

Assens Kommune giver landzonetilladelse til ændret anvendelse på ejendommen matr. nr. . 6i, Barløse By, Barløse, beliggende Skovvangsvej 47A, 5610 Assens.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 13. november 2020 

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger