icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af eksisterende ferieboliger Odensevej 42, 5610 Assens

Assens Kommune giver landzonetilladelse til ændret anvendelse af eksisterende ferieboliger på ejendommen matr. nr. 4b, Melby By, Kærum, beliggende Odensevej 42, 5610 Assens.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 1. oktober 2021 – Klagefrist udløber den 29. oktober 2021.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger