icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af ca. 25 m2 bolig til erhverv

Assens Kommune giver landzonetilladelse til ændret anvendelse af ca. 25 m2 bolig til erhverv med tilhørende butik på ejendommen matr. nr. 3c, Høed By, Flemløse, beliggende Ebberupvej 37, 5620 Glamsbjerg.

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 3. august 2017 – Klagefrist udløber den 31. august 2017.

Landzonetilladelse