icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Landsplandirektiv 2019 for nye sommerhusområder i kystnærhedszonen er vedtaget

Assens Kommune fik i december 2018 tildelt muligheden for at få 14 nye sommerhusgrunde. De 14 grunde blev, på baggrund af politisk behandling i januar 2019, fordelt med 12 i Å og 2 ved Løgismose Camping. Forslaget til landsplandirektivet var derefter i høring fra marts - maj 2019.

Den 23. september trådte ”Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen” i kraft, og de to ønskede områder ved Å og Løgismose er med. Landsplandirektivet udlægger dermed ca. 0,3 ha ved Løgismose Camping til sommerhusformål med op til 2 sommerhusgrunde og ca. 2,6 ha ved Å til sommerhusformål med op til 12 sommerhusgrunde.

Bekendtgørelsens bestemmelser om udlæg og tilbageførsel af sommerhusområder og vilkår herfor har retsvirkning som kommuneplan. Det betyder, at områderne nu kan lokalplanlægges til nye sommerhusområder. Den mulighed gælder i op til 8 år fra bekendtgørelsens ikrafttræden. En ny lokalplan om overførsel til sommerhusområde skal derfor være endeligt vedtaget og offentliggjort inden denne frist.

Link til Erhvervsministeriet og bekendtgørelsen

Link til retsinformation.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger