icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Kulturpolitik i høring

Byrådet i Assens Kommune besluttede den 18. december 2019 at sende udkast til ny kulturpolitik, "Kultur som drivkraft", i høring.

Kulturpolitikken skal understøtte Assens Kommunes Vision 2030 - Med vilje og hjerte. Kulturpolitikkens helt overordnede ambition er således, at kultur skal være drivkraft for fællesskab, identitet, udvikling og livskvalitet - og inspirationskilde for alle borgere i Assens Kommune. Samtidig skal politikken gøre kommunen kendt for en skarp kulturprofil, der satser på nogle få, højt prioriterede temaer, og for en ganske særlig samarbejdskultur på kulturområdet. I forlængelse af kulturpolitikken udarbejdes en kulturstrategi.

Høringsperioden løber fra den 1. januar 2020 til og med den 25. februar 2020

Høringssvarene vil indgå i Byrådets videre behandling af kulturpolitikken.

Høringssvar sendes til: kulturpolitik@assens.dk

Læs høringsudkastet til ny kulturpolitik, Kultur som drivkraft - og følg arbejdet med strategi og handlingsplaner på www.assens.dk/kulturpolitik

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger