icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Kommuneplantillæg nr. 9 for et område til regnvandsbassiner og energianlæg øst for Tommerup St., samt Lokalplan 3.1-13 Varmepumpe- og energioptageanlæg

er endeligt vedtaget af Assens Byråd den 27. november 2019.

Planerne er offentliggjort på www.plandata.dk den 17. december 2019.

Eventuel klage over den endelige vedtagelse, skal indgives 4 uger fra vedtagelsesdatoen.

Du kan se de endelige planer herunder:

Kommuneplantillæg nr. 9 for rammeområde 3.1.T.4

Lokalplan 3.1-13 Varmepumpe- og energioptageanlæg

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger