icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Kommuneplantillæg nr. 8 Boligområde ved Tallerupsøerne , er den 6. december 2022 endeligt vedtaget i Miljø, Teknik og Planudvalget

Kommuneplantillægget kan ses her

Den endelige vedtagelse af Kommuneplantillægget kan påklages

Klagefristen er 4 uger fra den dag offentliggørelsen er offentlig bekendtgjort, den 12. december 2022.

Eventuelle klager skal indgives via klageportalen til Planklagenævnet.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger