icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan nr. 2.2-13 Boligområde i Duedalen, Vissenbjerg

endeligt vedtaget på henholdsvis Byrådsmødet den 15. december 2021 og Miljø, Teknik og Plan den 22 december 2021.

 

I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 2.2-13 er der udarbejdet en revideret Miljøscreening.

Den endelig vedtagelse af planerne og den reviderede miljøscreening kan påklages.

Klagefristen er 4 uger fra den dag offentliggørelsen er offentlig bekendtgjort, den 17. januar 2022
Eventuelle klager skal indgives via klageportalen til Planklagenævnet.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger