icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan nr. 5.2-4 Udvidelse af Flemløse Biogas anlæg endeligt vedtaget på Byrådsmødet den 24. november 2021

Den endelig vedtagelse af planerne kan påklages.

Klagefristen er 4 uger fra den dag offentliggørelsen er offentlig bekendtgjort, den 21. december 2021.

Eventuelle klager skal indgives via klageportalen til Planklagenævnet

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger