icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Kommuneplantillæg nr. 4 for Kommuneplanramme 2.1.BE.1

Blandet bolig- og erhvervsområde ved Pilevej, Aarup er endeligt vedtaget af Assens Byråd den 26. juni 2019

Kommuneplantillæg nr. 4 fastsætter anvendelsen af en del af matrikel nr. 3ba, Aarup By, Aarup til blandet bolig- og erhvervsområde. Anvendelsen af den vestlige del af ejendommen er ændret og pålagt en ny kommuneplanramme 2.1.BE.1. Den østlige del af ejendommen er fortsat omfattet af kommuneplanramme 2.1.E.9.

Planen er offentliggjort på plandata.dk den 1. juli 2019.

Du kan se Kommuneplantillæg nr. 4 her

Eventuel klage over den endelige vedtagelse skal indgives inden 4 uger fra den 1. juli 2019.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har