icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 5.2-5 Padelhal ved Glamsbjerg fritidscenter

er endeligt vedtaget af Assens Byråd den 26. januar 2022.

Den endelig vedtagelse af planerne kan påklages.

Klagefristen er 4 uger fra den dag offentliggørelsen er offentlig bekendtgjort, den 4. februar 2022

Eventuelle klager skal indgives via klageportalen til Planklagenævnet

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger