icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Kommuneplantillæg nr. 2 for kommuneplanramme 5.2.B.23 Boligområde ved Dærupvej

Kommuneplantillæg nr. 2 for kommuneplanramme 5.2.B.23 Boligområde ved Dærupvej er endeligt vedtaget af Byrådet den 25. maj 2022.

Kommuneplantillægget kan ses her

Den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget kan påklages

Klagefristen er 4 uger fra den dag offentliggørelsen er offentlig bekendtgjort, den 18. august 2022

Eventuelle klager skal indgives via klageportalen til Planklagenævnet.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger