icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplan nr. 4.2-9 er endeligt vedtaget på Byrådsmødet den 29. september

Du kan se planerne på nedenstående links

Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 4.2-9

Den endelig vedtagelse af planforslagene kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag offentliggørelsen er offentlig bekendtgjort, den 15. oktober 2021.

Eventuelle klager skal indgives via klageportalen til Planklagenævnet.

Offentliggjort den 15. oktober 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger