icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Kommuneplantillæg nr. 13 Bolig- og rekreativt område er endeligt vedtaget på Byrådets møde den 1. marts 2023

Kommuneplantillægget kan ses her

Den endelige vedtagelse af Kommuneplantillægget kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag offentliggørelsen er offentlig bekendtgjort den 6. marts 2023 på plandata.dk.

Eventuelle klager skal indgives via klageportalen til Planklagenævnet.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger