icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Kommuneplantillæg nr. 10 for kommuneplanramme 5.2.E.35 Flemløse maskinforretning

Kommuneplantillæg nr. 10 for kommuneplanramme 5.2.E.35 Flemløse maskinforretning er endeligt vedtaget af Miljø, Teknik og Planudvalget den 9. august 2022.

Kommuneplantillægget kan ses her

Den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget kan påklages.

Klagefristen er 4 uger fra den dag offentliggørelsen er offentlig bekendtgjort, den 15. august 2022.

Eventuelle klager skal indgives via klageportalen til Planklagenævnet.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger