icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Kombineret tilladelse til nedsivning og udledning af tag- og overfaldevand (regnvand)

fra byggemodningen Vesterled i Tommerup til Pindstofteafløbet

Der meddeles kombineret tilladelse til nedsivning og udledning af tag- og overfladevand (regnvand) fra byggemodningen Vesterled (etape 1) i Tommerup til Pindstofteafløbet.
Tilladelse omfatter tag- og overfaldevand fra et samlet areal på 6,4 ha.

Du kan læse hele tilladelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan efter miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmesiden den 14. februar 2019.

Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Katrine Juul Larsen, tlf.: 64 74 75 11.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har