icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Kombineret tilladelse til nedsivning og tilslutning af tag- og overfladevand fra Forsyningsparken

(det nye Assens Renseanlæg mv.) til spildevandsforsyningsselskabets regnvandssystem med udløb i tilløb til Kærum Å

I forbindelse med opførelse af nyt renseanlæg mv. (beliggende Faaborgvej 36-30 og Egebjergvej 3, 5610 Assens) meddeles tilladelse til nedsivning af overfladevand fra tagflader og overdækkede tankarealer i faskiner samt til afledning af tag- og overfladevand til spildevandsforsyningsselskabets regnvandssystem med udløb i tilløb til Kærum Å.

Du kan læse hele tilladelsen her

 

Klagevejledning

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

 

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Gunilla D. Ørbech, tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort den 1. marts 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger