icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Kendelse - ændring af landvæsenskommissions kendelse nr. 227 fra 4. august 1969 om vedligehold af øvre private del af Langedilafløbet

Assens Kommune træffer hermed afgørelse om:

  • Vedligeholdelsen af vandløbet påhviler den til enhver tiden gældende grundejer på følgende matrikel 10a og 10e Haarby By, Haarby, samt 1h, 1g og 21a Jordløse By, Jordløse.
  • Vedligeholdelsesforpligtelsen overtages med virkning fra d. 1. september 2021.

Du kan læse mere i nedenstående links:

Kendelse - ændring af gammel kendelse om off. part i privat vedligeholdelse

Kort - drænplan K6731

Kort - drænplan V826

Kendelse - Renseanlæg Nord i Jordløse 04.08.1969

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger