icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Indkaldelse af Idéer og forslag – Udvidelse af Flemløse Biogas ApS beliggende Karlemosevej 3 5620 Glamsbjerg

Ny lokalplan og kommuneplantillæg med miljørapport, samt Miljøkonsekvensrapport for projektet.

Der indkaldes med dette ideoplæg og projektbeskrivelse til idéer og forslag i forbindelse med afgrænsning af:

  • Miljøkonsekvensrapport (VVM), der skal udarbejdes i forbindelse med udvidelsen af biogasanlægget – Flemløse Biogas, beliggende Karlemosevej 3 5620 Glamsbjerg.
  • Planprojektet, i form af udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg, for biogasanlægget.
  • Miljøvurdering af ny lokalplan og kommuneplantillæg for planområdet.

Miljøkonsekvensrapporten (VVM) omhandler alene miljøpåvirkningerne i forbindelse med biogasanlægget og dets udvidelser, samt en gastilslutningsledning til en aftager af rå biogas.
Miljøvurdering af planprojektet omhandler den samlede maksimale påvirkning af alle aktiviteter som planområdet kan rumme, dvs. det eksisterende biogasanlæg samt de nye udvidelser.
Udover de omtalte dokumenter vil der skulle udarbejdes og gives miljøgodkendelse for det udvidede biogasanlæg, hvor Assens Kommune vil være myndighed.

Inden Assens Kommune går videre med planlægningen, opfordres alle interesserede til at indsende forslag, idéer og bemærkninger til projektet.

Fristen for at komme med idéer og forslag er den 26. januar.

Du kan sende dit bidrag på følgende måde:

  1. Via e-boks: Send en besked til Assens Kommune via digital post/e-boks.

  2. Via Assens Kommunes hjemmeside: Gå ind på www.assens.dk/kontakt/plan og tryk på linket, hvor der står ”Send sikker e-mail via borger.dk”.

  3. Virksomheder sender via den digitale postkasse på www.virk.dk

Personer, der er fritaget for digital post, kan sende bemærkninger mv. til: Assens Kommune, Plan og Kultur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger