icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrtilladelse - Turupvej 131, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har meddelt husdyrtilladelse til landbrugsejendommen Turupvej 131, 5620 Glamsbjerg.

Der er søgt om husdyrtilladelse til hold af kvæg i et eksisterende staldanlæg med et samlet produktionsareal på 3.730 kvadratmeter. Der ønskes ændret i grundlaget for den gældende tilladelse, hvor der er mulighed for hold af et konkret antal dyr til en tilladelse, hvor der er mulighed for at benytte et konkret produktionsareal.

Ændringen sker i et eksisterende bygningsanlæg, hvor to tidligere staldbygninger igen ønskes benyttet til hold af kvæg.

Du kan læse mere på nedenstående links:


Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås via www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest den 25. november 2022.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail til landbrug@assens.dk.

Offentliggjort den 27. oktober 2022

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger