icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrtilladelse - Tobovej 99, 5690 Tommerup

Assens Kommune har meddelt husdyrtilladelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Tobovej 99, 5690 Tommerup.

Der er meddelt tilladelse til det eksisterende produktionsareal på 720 m2 primært med dyretypen smågrise og slagtesvin. Der bygges ikke nogle nye stalde eller andre driftsmæssige bygninger i forbindelse med tilladelsen. Hele husdyrtilladelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest torsdag den 21. april 2022.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger