icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrtilladelse - Rybergsvej 12, 5631 Ebberup

Assens Kommune har meddelt husdyrtilladelse til husdyrbrug på ejendommen Rybergsvej 12, 5631 Ebberup.

Der er meddelt tilladelse til et produktionsareal på 560 m2 med dyretypen heste, der sker ingen bygningsmæssige ændringer. Hele husdyrtilladelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

 

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest tirsdag den 15. marts 2022.

Offentliggjort den 15. februar 2022

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger