icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrtilladelse På Skovsbyvej 1, 5492 Vissenbjerg

Assens Kommune har meddelt husdyrtilladelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Skovsbyvej 1, 5492 Vissenbjerg.

Der er meddelt tilladelse til et produktionsareal på 1.285 m2 primært med dyretypen slagtesvin. Der bygges ikke nye stalde eller andre driftsmæssig bygninger i forbindelse med tilladelse. Der er givet tilladelse til det eksisterende produktionsareal. Hele husdyrtilladelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Afgørelse om § 16b husdyrtilladelse på Skovsbyvej 1, 5492 Vissenbjerg 

Miljøansøgning - § 16 b ansøgning, Hjørnegård, Skovsbyvej 1, 5492 Vissenbjerg

Ansøgningsskema nr. 227170

Oversigtskort Skovsbyvej 1, 5492 Vissenbjerg

Forudsætninger for OML-beregning, Hjørnegård, Skovsbyvej 1, 5492 Vissenbjerg

OML ansøgt Skovsbyvej 1, 5492 Vissenbjerg

OML-afkast og afstand-Skovsbyvej 1, 5492 Vissenbjerg

OML grafik ansøgt skovsbyvej 1, 5492 Vissenbjerg

Har du spørgsmål, kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest mandag den 19. juli 2021.

Offentliggjort den 21. juni 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger