icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrtilladelse på Å Strandvej 33, 5631 Ebberup

Assens Kommune har meddelt husdyrtilladelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Timesgård, Å Strandvej 33, 5631 Ebberup.

Der er meddelt tilladelse til et produktionsareal på 700 m2 primært med dyretypen golde og drægtige søer. Der bygges ikke nye stalde eller andre driftsmæssige bygninger i forbindelse med tilladelsen. Der gives tilladelse til det eksisterende produktionsareal. Hele husdyrtilladelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 16b husdyrtilladelse på Å Strandvej 33, 5631 Ebberup

Ansøgningsskema nr. 227267

Miljøansøgning for Å Strandvej 33, 5631 Ebberup

Situationsplan for Å Strandvej 33, 5631 Ebberup

Har du spørgsmål, kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest onsdag den 18. august.

Offentliggjort den 21. juli 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger