icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrtilladelse - Noret 8, Baagø, 5610 Assens

Assens Kommune har meddelt husdyrtilladelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Noret 8, Baagø, 5610 Assens.

Der er meddelt tilladelse til et eksisterende produktionsareal på 1.587 m2 til produktion slagtesvin. Hele husdyrtilladelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 6474 7511 eller mail landbrug@assens.dk.

 

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest tirsdag den 22. november 2022.

Offentliggjort den 25. oktober 2022