icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrtilladelse - Ladegårdsskov 14, 5560 Aarup

Assens Kommune har meddelt husdyrtilladelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Ladegårdsskov 14, 5560 Aarup.

Der er meddelt tilladelse til et produktionsareal på 250 m2 heste. Der bygges en ny hestestald, rotunde og ridehal.

Hele husdyrtilladelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 16b Husdyrtilladelse Ladegårdsskov 14, 5560 Aarup

Ansøgningsskema nr. 222822

Staldtegning

Situationsplan

Situationsplan luftfoto

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest fredag den 12. marts 2021.

Offentliggjort den 12. februar 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger