icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrtilladelse - Krogen 6, 5631 Ebberup

Assens Kommune har meddelt husdyrtilladelse til husdyrbruget på landbrugsejendommen Krogen 6, 5631 Ebberup.

Der er meddelt tilladelse til et produktionsareal på 707 m2 primært til ammekvæg på dybstrøelse i eksisterende staldbygning. Hele husdyrtilladelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 16b med BAT Husdyrtilladelse Krogen 6, 5631 Ebberup

Ansøgningsskema nr. 222605

Miljøansøgning Krogen 6

Scenarieberegning skema nr. 223026

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest torsdag den 11. marts 2021.

Offentliggjort den 11. februar 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger