icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrtilladelse - Højrupvej 46, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har meddelt husdyrtilladelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Højrupvej 46, 5620 Glamsbjerg.

Der er meddelt tilladelse til etablering af et fasanhold med et produktionsareal på 450 m2. Der opføres 45 opdrætshuse med tilhørende voliere i forbindelse med denne tilladelse.

Hele husdyrtilladelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 16b Husdyrtilladelse Højrupvej 46, 5620 Glamsbjerg

Ansøgningsskema nr. 228788, Højrupvej 46

Miljøansøgning, Højrupvej 46

Situationsplan, Højrupvej 46

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest fredag den 19. november 2021.

Offentliggjort den 22. oktober 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger