icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrtilladelse - Ebberupvej 40 og 44, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har meddelt husdyrtilladelse til husdyrbrug på landbrugsejendommene Ebberupvej 40 og 44, 5620 Glamsbjerg.

Der er meddelt tilladelse til et produktionsareal på i alt 1.791 m2 til flexgruppen: Alle kvæg, heste, får og geder. Produktionen udvides i eksisterende bygninger. Hele husdyrtilladelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 6474 7511 eller mail landbrug@assens.dk.

 

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest mandag den 20. juni 2022.

Offentliggjort den 23. maj 2022

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger