icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrtilladelse - Dærupvej 72, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har meddelt husdyrtilladelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Dærupvej 72, 5620 Glamsbjerg.

Du kan læse mere på nedenstående links:

Der er meddelt tilladelse til et produktionsareal på 395 m2 primært med dyretypen slagtesvin og smågrise. Der bygges ikke nogle nye staldbygninger eller andre driftsmæssige bygninger i forbindelse med tilladelse, da der er givet tilladelse til det eksisterende staldanlæg. Hele husdyrtilladelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest tirsdag den 18. juli 2023.

Offentliggjort den 20. juni 2023

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger