icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrtilladelse - Bogensevej 201, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har meddelt husdyrtilladelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Bogensevej 201, 5620 Glamsbjerg.

Der er meddelt tilladelse til et eksisterende produktionsareal på 1.275 m2 primært med slagtesvin. Der sker ingen ændringer med husdyrbruget.

Hele husdyrtilladelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 16b med BAT Husdyrtilladelse Bogensevej 201, 5620 Glamsbjerg

Ansøgningsskema nr. 220238, Bogensevej 201, 5620 Glamsbjerg

Oplysninger § 16 b ansøgning, Bogensevej 201

Oversigtskort, Tyllegård, Bogensevej 201

Staldtegning, Tyllegård, Bogensevej 201

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest onsdag den 23. september 2020.

Offentliggjort den 26. august 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger