icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrtilladelse - Barløsevej 2, 5610 Assens

Assens Kommune har meddelt husdyrtilladelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Barløsevej 2, 5610 Assens.

Der er meddelt tilladelse til et produktionsareal på i alt 2.227 m2 til dyretypen malkekøer med opdræt. En eksisterende stald forlænges med et produktionsareal på 400 m2 til vinteropstaldning af ungdyr.

Hele husdyrtilladelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 6474 7511 eller mail landbrug@assens.dk.

 

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest mandag den 6. marts 2023.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger