icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrgodkendelse - Skovsbovej 67, 5690 Tommerup

Assens Kommune har meddelt husdyrgodkendelse til etablering af et husdyrbrug på barmark ved landbrugsejendommen Skovsbovej 67, 5690 Tommerup.

Der er meddelt godkendelse til et produktionsareal på 6.400 m2 med dyretypen slagtesvin. Der bygges et nyt staldanlæg med luftrensning.

Hele husdyrgodkendelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 6474 7511 eller mail landbrug@assens.dk.

 

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest tirsdag den 10. maj 2022.

Offentliggjort den 12. april 2022

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger