icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrgodkendelse på Jarlebjerggyden 22, 5560 Aarup

Assens Kommune har meddelt husdyrgodkendelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Jarlebjerggyden 22, 5560 Aarup.

Der er meddelt godkendelse til et samlet produktionsareal på 5.272 m2 primært med dyretypen flexgruppe alle kvæg. Der bygges en ny staldbygning som erstatning for de eksisterende kalvehytter, med et produktionsareal på 651 m2 til goldkøer på dybstrøelse. Den nye staldbygning bliver indrettet med enkeltsygebokse, enkeltkælvningsbokse, fælles forberedelsesbokse, hvor der er mulighed for samvær mellem ko og kalv. Derudover søges der om godkendelse til etablering af en ny møddingsplads, plansilo og kornsilo. Hele husdyrgodkendelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

 

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest onsdag den 22. marts 2022.

Offentliggjort den 22. februar 2022